Tréning vs. cvičenie: Aký je rozdiel a prečo je to dôležité?

Keď poviem “tréning” mám na mysli tréningovú jednotku, teda cca hodinu času venovanú vykonávaniu nejakej aktivity s určitým dlhodobým cieľom.

Tréning používam aj ako abstraktný koncept, ktorý reprezentuje množstvo takýchto jednotiek, ich usporiadanie a súvislosti medzi nimi a inými vplyvmi. Použitie závisí na kontexte a myslím, že to bude prirodzene jasné.

Ak niekto vykonáva fyzickú aktivitu bez toho, aby mal aspoň akú takú predstavu o tom, aký je jeho cieľ, a dokázal povedať, či sa k nemu približuje, nazývam túto aktivitu “cvičenie”.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights